Thành phố Bắc Kạn hoàn thành thu hoạch lúa vụ xuân 2018

Vụ xuân năm nay thành phố Bắc Kạn gieo cấy 330 ha lúa xuân, đạt 110% kế hoạch, giống lúa năm nay chủ yếu là khang dân, Q.ưu, Thái Bình, tạp giao, thiên ưu... Đến thời điểm này bà con đã thu hoạch xong vụ lúa xuân, theo đánh giá cuả bà con nông dân, năng suất lúa năm nay có thể đạt khoảng 55 tạ/1 ha, sản lượng đạt 1.815 tấn. Ngoài các phương pháp thu hoạch thủ công, để giảm thời gian và nhân lực trong thu hoạch bà con nông dân trên địa bàn Thành phố đã đưa cơ giới hóa vào thu hoạch từ đó tạo ra hiệu quả thu hoạch  nhanh và gọn.

Cùng với đó,bà con nông dân các xã phường tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất, tiếp tục xuống giống, chuẩn bị đất cho canh tác cây trồng vụ mùa đúng khung thời vụ đề ra./.