Thành phố Bắc Kạn họp Ban tổ chức Hội xuân tiễn bạn tòng quân năm 2018

Theo kế hoạch của cơ quan thường trực, hội xuân tiễn bạn tòng quân năm 2018 được thành phố Bắc Kạn tổ chức trong hai ngày 22/2- 23/02(tức ngày mùng 07 và 08 tháng giêng Âm lịch) tại thôn Nà Bản, xã Nông Thượng. Căn cứ vào nội dung chương trình của Ban tổ chức, năm nay ngoài các hoạt động cắm trại, đốt lửa trại, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, thi làm các món ăn truyền thống như bánh dầy, quay lợn,..Thành phố tập chung chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ công bố xã Nông Thượng đạt chuẩn lồng ghép chương trình tiễn bạn tòng quân.

Đây là hai nội dung quan trọng của hội xuân năm 2018 đo dó UBND thành phố Bắc Kạn tập trung thảo luận liên quan đến khánh tiết, khẩu hiệu, sân khấu, số lượng thành phần đại biểu, khách mời; Công tác bố trí, sắp xếp, điều phối phương tiện giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội…Trong quá trình thảo luận, có nhiều ý tưởng hay, thiết thực phù hợp với điều kiện tổ chức lễ hội. Qua đó, các thành viên Ban tổ chức đã thống nhất bổ sung, số lượng, thành phần, điều chỉnh các dự thảo kịch bản đưa ra.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Tuyên, chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị: Việc tổ chức lễ công bố Nông Thượng đạt chuẩn cần đảm bảo tính trang nghiêm và lễ hội diễn ra vui tươi, phấn khởi. Đối với các thành viên ban tổ chức căn cứ vào kế hoạch phân công, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đảm bảo bố trí kinh phí phù hợp, tiết kiệm. Lực lượng công an chủ động nắm bắt tình hình điều phối phương tiện giao thông tránh ách tắc và đảm bảo an ninh trật tự xã hội trước, trong và sau lễ hội. Xã Nông Thượng chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, huy động đủ số lượng, thành phần tham gia. Tuyên truyền người dân chủ động làm tốt công tác vệ sinh môi trường. /.