Thành phố Bắc Kạn họp triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ

Hội nghị đã thông qua kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Theo đó, thành phố sẽ tập trung vào các hoạt động nổi bật, đó là: Tổ chức thăm hỏi tặng quà đối tượng người có công với cách mạng; Tổ chức lễ thắp nến tri ân, lễ viếng tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thành phố. Ngoài ra thành phố còn tổ chức vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Đối với các xã, phường, tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch tố chức các hoạt động đảm bảo thiết thực phù hợp.

      Sau khi nghe các ý kiến góp ý tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ và phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Đây là dịp để xã hội tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh  những người đã cống hiến xương máu, hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Thông qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời khơi dậy nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhất các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Thương binh – Liệt sỹ. Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị căn cứ theo nhiệm vụ được giao chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và nội dung để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.