Thành phố Bắc Kạn khai mạc “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

Trong những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là đã tạo cơ hội cho người dân trên địa bàn được tham gia học tập, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó  vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất và cải thiện đời sống nhân dân.

Diễn ra từ ngày 01 đến ngày 7/10/2018, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay ở thành phố Bắc Kạn được phát động với chủ đề : “Học tập ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”. Theo đó, để tuần lễ thực hiện đạt kết quả cao, các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp giáo dục kỹ năng sống…Các cơ sở giáo dục phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ, ngoại khóa… trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với các nội dung cụ thể thiết thực.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã phát động quyên góp xây dựng Quỹ Khuyến học thành phố Bắc Kạn đến mọi tổ chức, cá nhân, ban ngành, đoàn thể, nhằm xã hội hóa công tác khuyến học, hướng đến xây dựng một xã hội học tập./.