Thành phố Bắc Kạn kiểm tra gần 240 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Qua kiểm tra, phát hiện 54 cơ sở không đạt yêu cầu. Các lỗi chủ yếu là: điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, nhãn mác thực phẩm, lưu mẫu thức ăn và các lỗi từ người trực tiếp sơ chế thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, xử phạt hành chính đối với 35 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước gần 50 triệu đồng. Song song với việc kiểm tra, giám sát, thành phố Bắc Kạn cũng tăng cường công tác truyền thông trực tiếp cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm về Luật an toàn thực phẩm; Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm để cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm./.