Thành phố Bắc Kạn sau 10 tháng thực hiện Quy chế quản lý đô thị

Để các nội dung của quy chế quản lý đô thị thực hiện một cách hiệu quả,  Thành phố Bắc Kạn đã in ấn ra 12.000 bản, chỉ đạo UBND các xã, phường tiến hành cấp phát tới 100% khu dân cư. Hiện nay, tại các tổ dân phố thực hiện hiệu quả công tác tuyền truyền, phần lớn các hộ gia đình tự giác chấp hành đã tạo nên cảnh quan đường phố sạch, đẹp văn minh đô thị. Tuy nhiên vẫn còn những điểm khu dân cư, ngã ba, ngã tư của một số trục đường nội thị ý thức chấp hành của một số bộ phận người dân còn kém, vẫn cố vi phạm gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong nhân dân.

Vì thế, UBND các xã, phường tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị, đưa các nội dung quy chế vào hương ước, quy ước của tổ phố. Các phòng chuyên môn của thành phố tiếp tục căn cứ vào nội dung Quy chế đô thị thắt chặt công tác quản lý, nhắc nhở, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm, nhất trong thời điểm địa phương đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 – 01/01/2017)./.