Thành phố Bắc Kạn tập huấn công tác bảo trợ xã hội

Sáng ngày 23/10, Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp về công tác bảo trợ xã hội (BTXH) năm 2020  cho các Chủ tịch Hội, lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác  bảo trợ xã hội, phòng LĐ-TB&XH thành phố và công chức văn hóa – xã hội của 8 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn một số chính sách như: Thực trạng công tác BTXH; ý nghĩa và mục tiêu của lớp tập huấn. Tập huấn nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị đối với các hoạt động trợ giúp người nghèo tiếp cận thông tin, nguồn lực, chương trình, chính sách và dịch vụ xã hội; Giáo dục thay đổi nhận thức, các hoạt động giáo dục cộng đồng như: tư vấn, hỗ trợ tâm lý, truyền thông qua các cuộc họp nhóm; Các hoạt động phát huy nội lực cộng đồng.

Qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác lao động – TB&XH ở các cấp, nhất là cấp xã, phường được trao đổi thảo luận về những vấn đề khó khăn, vướng mắc khi thực hiện. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nhằm thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương.

Tác giả:Minh Cường