Thị xã Bắc Kạn có 73% cơ sở đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhìn chung người sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm hầu hết đã được trang bị những kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đã đồng tinh ủng hộ và tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng.

 Qua kiểm tra có 85 cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP bằng 73%. Tuy nhiên Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Bắc Kạn đã tiến hành nhắc nhở 28 cở sở vi phạm và xử phạt 04 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 3 triệu đồng. Chủ yếu vi phạm về công tác vệ sinh môi trường chưa tốt, các dụng cụ  sản xuất chế biến thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh theo quy định. Việc tập huấn, khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên chưa được thực hiện kịp thời do thường xuyên thay đổi người phục vụ. Ngoài ra, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP thực hiện phát 50 tờ rơi, tuyên truyền lồng ghép 15 buổi cho hơn 800 lượt người nghe và mở 08 lớp tập huấn về ngộ độc nấm cho 400 người tham dự nhằm nâng cao khả năng nhận thức của cộng đồng  về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. /.