Thị xã Bắc Kạn: Công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới tiếp tục được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền

Năm 2012, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn thị xã Bắc Kạn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Các chính quy sách đối với lao động nữ được chú trọng và quan tâm.

Trong năm 2012, thị xã Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đúng quan điểm, mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đảng bộ thị xã thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các Chi, Đảng bộ thực hiện tốt công tác cán bộ nữ và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Qua đây, các chính sách, cơ chế, quyền lợi hợp pháp chính đáng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục đào tạo, dạy nghề… ngày càng được chú trọng. Đặc biệt, vấn đề giới và bình đẳng giới được quan tâm đã góp phần nâng cao tỷ lệ nữ giữ chức vụ chủ chốt trong một số lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó tạo điều kiện để cán bộ nữ tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo các cấp. Hiện nay, số cán bộ là nữ tham gia cấp Ủy và các chức vụ lãnh đạo là 97 người; số nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 là 74/232 người.

 

Tiểu phẩm tuyên truyền về Bình đẳng giới của  xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn

tại Hội thi Cán bộ với Chính quyền với cơ sở tỉnh Bắc Kạn năm 2012

 Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cũng chỉ đạo các ngành, các đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có liên quan tới công tác phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình; Luật Cán bộ công chức, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng chống HIV/AIDS… cho 5.124 lượt chị tham dự.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ tiếp tục có chuyển biến trên mọi mặt. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các khoá đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, các lớp chính trị không ngừng được quan tâm. Trong năm 2012, thị xã đã tạo điều kiện cho 5 cán bộ nữ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước; 6 cán bộ nữ tham gia lớp học bồi dưỡng chính trị. Nữ cán bộ công chức, viên chức tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ mang theo con dưới 36 tháng tuổi đều được hỗ trợ theo quy định hiện hành. Các chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đều được thực hiện tốt và bình đẳng giữa nam, nữ.

Thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống xã hội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã tích cực tham mưu với các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, chương trình giảm nghèo, các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2012, các cấp Hội đã triển khai dự án cho vay vốn với tổng số tiền 501 triệu đồng cho 83 Chi hội; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai dự án vốn vay để giải quyết việc làm cho 283 lao động nữ được vay vốn. Hiện tại, thị xã Bắc Kạn có 200 nữ làm chủ doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh, các chủ hộ kinh doanh đã được các cấp hội tạo điều kiện để vay 3,946 tỷ đồng phát triển sản xuất. 100% nữ làm chủ doanh nghiệp, nữ làm chủ hộ gia đình đều được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh – xã hội của địa phương.

Trong lĩnh vực lao động, nữ cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động đều được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc như: Về việc làm, tiền công, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các điều kiện làm việc, lao động và các điều kiện làm việc khác đều được thực hiện công bằng và đúng quy định. Năm 2012, thị xã Bắc Kạn đã tuyển dụng tổng số 59 cán bộ công chức, viên chức trong đó có 54 là nữ. 100% cán bộ nữ tham gia tích cực vào việc thực hiện quy chế của cơ quan; nam, nữ đều được thực hiện bình đẳng trong việc thực hiện hương ước, quy ước tại thôn tổ.

Thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế, nữ cán bộ công chức, viên chức của thị xã đều được khám sức khoẻ định kỳ; 100% nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tham dự các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, biện pháp an toàn tình dục, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục và các dịch vụ y tế khác; được tư vấn, lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp và được hỗ trợ khi sử dụng biện pháp tránh thai theo quy định…

Để công tác phụ nữ và bình đẳng giới tiếp tục được triển khai sâu rộng, thời gian tới, thị xã Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả hơn nữa các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, trong đó, chú trọng tới công tác quy hoạch cán bộ nữ, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho phụ nữ nông thôn, đặc biệt là chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước thoát nghèo./.

Thu Cúc