Thị xã Bắc Kạn: Tập trung chăm sóc lúa vụ mùa năm 2012

Nhìn chung, thời tiết và khí hậu khá thuận lợi cho sản xuất, cây lúa được bà con nông dân chăm bón kịp thời nên bén rễ, hồi xanh rất nhanh và phát triển đồng đều. Đối với những trà lúa mùa sớm cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái, làm đòng, diện tích lúa đại trà đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Hiện nay bà con nông dân đang tiến hànhlàm cỏ sục bùn và bón thúc phân cho lúa.

 

Nông dân xã Huyền Tụng (thị xã Bắc Kạn) tập trung chăm sóc lúa vụ mùa năm 2012

Theo đánh giá của cơ quan chức năng: Hiện cây lúa phát triển rất tốt, tuy nhiên giai đoạn này xuất hiện ốc bươu vàng và sâu đục thân, sâu cuốn lá gây hại. Để hạn chế sâu bệnh gây hại, tạo điều kiện để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, bàn con nông dân trên địa bàn cần tập trung làm tốt công tác chăm bón lúa đúng quy trình kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Để đảm bảo sản xuất lúa vụ mùa năm 2012 đạt kết quả tốt, UBND thị xã cũng đã ban hành văn bản chỉ đạoUBND các xã, phường: Tập trung chăm sóc lúa mùa, đảm bảo đủ nước tưới; tăng cường các biện pháp chăm sóc, bón phân theo phương châm “nặng đầu nhẹ cuối”, kết hợp với làm cỏ sục bùn tạo điều kiện cho đẻ nhánh tập trung; phối hợp chặt chẽ với Trạm Thuỷ nông điều tiết nước hợp lý, đảm bảo tưới nước và thoát nước tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; chỉ đạo cán bộ phụ trách nông – lâm nghiệp thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động và sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống hạn, chống lũ kịp thời./.