Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 19/9/2022, bổ sung ca dương tính từ ngày 15/9/2022 đến 18/9/2022

Xem chi tiết tại đây:Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 19.9.2022, bổ sung ca dương tính từ ngày 15.9.2022 đến 18.9.2022

Nguồn: Trung tâm y tế Thành phố Bắc Kạn