THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền tụng, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 254/TB-TTDVĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền tụng, thành phố Bắc Kạn

Nguồn: TTDVĐGTS tỉnh Bắc Kạn