Thông báo kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây:Thông báo kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: Phòng Nội vụ thành phố