THÔNG BÁO KHẨN SỐ 47 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan ca mắc COVID-19 thứ 72 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 47 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan ca mắc COVID-19 thứ 72 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn