THÔNG BÁO Phân công lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 21/TB-VP Phân công lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Bắc Kạn

Nguồn: VP HĐND-UBND thành phố