THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng thành phố Bắc Kạn năm 2020

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng thành phố Bắc Kạn năm 2020

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn