THÔNG BÁO tìm thân nhân phần mộ nằm trong chỉ giới thu hồi đất GPMB dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê- Khang Ninh, huyện Ba Bể

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 512/UBND-KT tìm thân nhân phần mộ nằm trong chỉ giới thu hồi đất GPMB dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê- Khang Ninh, huyện Ba Bể

Nguồn: Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh