THÔNG BÁO V/v triển khai dịch vụ phun khử khuẩn, diệt côn trùng: Muỗi, ruồi, kiến, gián, nhện, bọ chét…để phòng chống dịch, bệnh

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ phun khử khuẩn, diệt côn trùng: Muỗi, ruồi, kiến, gián, nhện, bọ chét… để phòng chống dịch, bệnh

Nguồn:Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn