Thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1299 ngày 14.7.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 09/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép.

Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn