Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tại phường Phùng Chí Kiên

Kết quả giám sát cho thấy, UBND phường Phùng Chí Kiên đã tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Trong công tác lãnh đạo, đã ban hành 04 kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền về cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017. Trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện, UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phối hợp với Ủy ban MTTQ, tổ chức đoàn thể, bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” cùng cấp và tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân về kế hoạch cải cách hành chính của phường và cấp có thẩm quyền với hình thức chủ yếu là lồng ghép thông qua các buổi họp cơ quan, sinh hoạt tổ dân phố, các chương trình truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hội nghị và quan tâm đôn đốc việc thực hiện. Phường cũng tổ chức niêm yết công khai 80 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của phường, gồm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hộ tịch; địa chính – môi trường; lao động – thương binh xã hội;  lâm nghiệp; văn hóa; tôn giáo.

UBND phường đã ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, rà soát quy định thủ tục hành chính, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2017 của UBND thành phố và các văn bản khác về cải cách hành chính. Đồng thời, tổ chức đường dây nóng tiếp nhận ý kiến Nhân dân, tổ chức liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức thông báo công khai số điện thoại của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường.

UBND phường đã xây dựng Quy chế làm việc và tổ chức thực hiện; thường xuyên phối hợp hoạt động giữa UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể khi có những nội dung công việc liên quan; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên đăng nhập và sử dụng hệ thống hồ sơ công việc và hòm thư điện tử, sử dụng vi tính văn phòng đạt trên 90%. Hoạt động dịch vụ hành chính công tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của phường thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; tiếp nhận 2.781 hồ sơ, đã giải quyết xong 2.776 hồ sơ, đang giải quyết 05 hồ sơ. UBND phường thực hiện kết nối, lắp đặt và sử dụng mạng internet, mạng LAN trong giải quyết công việc; thực hiện kết nối mạng được 10/10 máy vi tính.

Cùng với việc ghi nhận kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính để khắc phục và kiến nghị UBND phường trong thời gian tới cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; nâng tỷ lệ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ qua hồ sơ công việc điện tử và sử dụng hòm thư công vụ; thực hiện đồng bộ các nội dung công tác trọng tâm về cải cách hành chính; chủ động mua sắm trang thiết bị cần thiết; tham gia hiện đại hóa hền hành chính và nâng dần mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân và tổ chức./.