Tổng kết chương trình“ Mỗi xã phường một sản phẩm” năm 2018

Bắc Kạn là tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP) ngay sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt chương trình. Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn có 76 sản phẩm tham gia đăng ký thực hiện, trong đó đã lựa chọn được 45 sản phẩm đạt yêu cầu tham gia OCOP-BK. Qua phân loại đánh giá, hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá kết quả, toàn tỉnh có 32 sản phẩm đạt 3 sao; 5 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm tham gia dự thi đã có sự thay đổi rõ rệt về chất lượng, mẫu mã so với trước đây. Một số sản phẩm được đánh giá cao có thể kế đến như: Vi-cumax Nano curcumin của Công ty TNHH nhà máy Curcumin Bắc Hà; Trinh Năng Gừng, Trịnh Năng Curcumin của Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL; Tinh nghệ Bắc Kạn thuộc Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn; Miến dong của HTX Tài Hoan, huyện Na Rỳ…

            Phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng bộ NN và PTNT Phùng Đức Tiến đặc biệt biệu dương những kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được. Đây cũng sẽ là bài học kinh nghiệm cho các tỉnh khác học tập, triển khai. 

             Đối với chương trình mỗi xã phường 1 sản phẩm của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Các cấp, các ngành cần có sự quan tâm hơn nữa đến chương trình qua đó thực hiện tốt nghị quyết đại hội mà tỉnh đã đề ra, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thực hiện chương trình OCOP năm 2019, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch hỗ trợ tái cơ cấu bộ máy 10-15  tổ chức kinh tế tham gia Đề án, nâng cấp các sản phẩm đạt sao và có thêm 30 sản phẩm mới.