Tổng kết công tác Tuyển quân năm 2014

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác tuyển quân năm 2014 của thị xã Bắc Kạn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu chất lượng tốt. Quá trình thâm nhập nghiên cứu kĩ hồ sơ, thực hiện “3 gặp, 4 biết” tìm hiểu roc lý lịch gia đình và bản thân. Làm tốt công tác tuyển chọn công bằng, công khai, đúng luật và có Kế hoạch tổ chức sơ tuyển sức khỏe. Việc tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ nhanh, gọn, chặt chẽ, đúng hướng dẫn.

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2014, Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn đã tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 19 cá nhân theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 về việc tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2014.