Triển khai, thực hiện hộ trợ giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt 4

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1597 ngày 19.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện hộ trợ giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt 4

Công văn số 950/SCT-ATNL của Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt 4

Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021, của Bộ Công Thương

Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021, của Bộ Công Thương

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn