Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 55 (P.Q.T) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Xem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19
thứ 55 (P.Q.T) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn