Xây dựng nhà tình nghĩa cho bệnh binh Lưu Đình Khiên

Ngôi nhà tình có tổng diện tích 90m2. Trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại gia đình tự bỏ ra. Ngoài ra các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cùng đông đảo bà con nhân trong thôn đến giúp gia đình ông Khiên ngày công san nền nhà, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Có thể nói đây là món quà đầy ý nghĩa đối với gia đình ông Khiên thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, phát huy đúng tinh thần “uống nước nhớ nguồn” đối với các gia đình chính sách trên địa bàn. Căn nhà sẽ được hoàn thành và bàn giao trong tháng 12 năm 2014.