BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 297/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Nguồn: UBND thành phố