Thành phố họp bàn thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid -19...

Chiều ngày 26/8, Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì...

Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII

Sáng ngày 25/8, tại hội trường lớn tầng 2, trụ sở Thành ủy- HĐND- UBND thành phố, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII,...

Hội đồng thẩm định họp hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại...

 Ngày 24/8, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng...

Cụm Thi đua các huyện, thành phố sơ kết công tác thi đua, khen...

Chiều ngày 19/8, Cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm,...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Huyền Tụng

Sáng ngày 18/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 6 gồm các đồng chí: Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV...

Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

Sáng ngày 17/8,Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị bầu cử số 05) gồm các đồng chí: Lèng Hoàng Diệu- Ủy...

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp...

Chiều 11/8/2021, Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khoá...

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2...

Ngày 10/8, Đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND khoá VII tại các phường...

Họp Ủy viên UBND thành phố Bắc Kạn tháng 8/2021

Sáng ngày 05/8, thành phố tổ chức họp Ủy viên UBND tháng 8/2021 để đánh giá kết quả tháng 7, triển khai nhiệm vụ...

Thành phố Bắc Kạn tiếp công dân giải quyết vướng mắc Khu tái định...

Chiều ngày 3/8/2021, UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp với Thường trực HĐND, các ngành, đơn vị thành phố tiếp công dân Nguyễn...