Công an tỉnh Bắc Kạn Thông báo tạm dừng thời gian cấp đổi giấy chứng nhận đăng lý xe tại Ủy ban nhân dân tại các xã, thị trấn theo đơn vị hành chính mới

Xem chi tiết tại đây: Công an tỉnh Bắc Kạn Thông báo Tạm dừng thời gian cấp đổi giấy chứng nhận đăng lý xe tại Ủy ban nhân tại các xã, thị trấn theo đơn vị hành chính mới

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn