Công văn số 620/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn của Bộ Y tế về tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Xem chi tiết tại đây:Công văn 620 UBND-VXNV ngày 01.02.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn Vv thực hiện Công văn của Bộ Y tế về tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh