CÔNG VĂN V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN BATGT/VP V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Ban ATGT thành phố