Công văn V.v nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19