CÔNG VĂN V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 269/UBND-KT V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 năm 2024

Kế hoạch số 01/KH-BTCCT ngày 24/01/2024, Quyết định số
02/QĐ-BTCCT ngày 24/01/2024 và Văn bản số 03/CV-BTCCT ngày 25/01/2024 của
Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn)

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn