Công văn V/v triển khai Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây:Công văn V.v triển khai Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

Cong van phat dong Cuoc thi KN ĐMST nam 2023_S

Kế hoạch tổ chức Hội thỏ chuyên đề và Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

QĐ ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tơ Roi van dong cuoc thi KNĐMST 2023