Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy học các môn lớp 1″ năm học 2020-2021

Trong 02 ngày (10 – 11/12/2020), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy học các môn lớp 1” năm học 2020-2021.

Một tiết dạy môn Tiếng việt tại hội nghị chuyên đề

Tại Hội nghị, cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy lớp 1 của các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố được dự giờ các tiết dạy minh họa môn Toán và Tự nhiên-Xã hội, môn Tiếng Việt và  Đạo Đức. Sau đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về hình thức, phương pháp dạy học các môn học trên, theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Định hướng cách thức triển khai thực hiện dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các môn lớp 1.

Thông qua hội nghị chuyên môn cấp thành phố là dịp để Cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, chủ động đổi mới, sáng tạo trong quá trình giảng dạy theo sách giáo khoa lớp 1 mới, góp phần triển khai và thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông  trong năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo./.

Hoàng Thạc