KẾ HOẠCH Đáp ứng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 196 KH-BCĐ ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV về việc đáp ứng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2020