KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án tạo nguồn cán bộ trẻ,cán bộ nữ,cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo,quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 161/TU Thực hiện Đề án tạo nguồn cán bộ trẻ,cán bộ nữ,cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo,quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn