Tại liệu tuyên truyền về vụ việc phức tạp xảy ra tại tỉnh Đắc Lắc

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 811/CV-TU Tại liệu tuyên truyền về vụ việc phức tạp xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn