Thông báo lịch tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 tháng 8 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn