THÔNG BÁO về việc niêm yết công khai Hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

 THÔNG BÁO số 140/TB-UBND về việc niêm yết công khai Hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Nội dung tệp đính kèm :

2. Quyết định phê duyệt Quy hoạch

3 – Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

4 – Bản đồ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Nguồn: UBND thành phố