BÁO CÁO Kết quả xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại cuộc họp Hội đồng TĐKT thành phố Bắc Kạn ngày 31/12/2020

Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Kết quả xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởngtại cuộc họp Hội đồng TĐKT thành phố Bắc Kạn ngày 31.12.2020