Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020

Xem nội dung báo cáo tại đây: Báo cáo tháng 8 9 tháng 2020 338.signed

 

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn