CÔNG ĐIỆN V/v tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông và lũ quét 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG ĐIỆN số 02/CĐ-UBND V/v tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông và lũ quét 

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn