Công văn 1574 về việc triển khai tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại cho đàn chó, mèo năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Công văn 1574 V.v triển khai tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại cho đàn chó, mèo năm 2020