Công văn 38 của công an thành phố về việc xác định danh tính và người thân của nạn nhân trong vụ chết chưa rõ danh tính

Xem chi tiết tại đây: Công văn 38 của công an thành phố về việc xác định danh tính và người thân của nạn nhân trong vụ chết chưa rõ danh tính