Công văn số 1308 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc thần tốc truy vết người bệnh điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội)

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1308 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc thần tốc truy vết người bệnh điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

DS-BN-BVK-967 ( Danh sách bệnh nhân tới khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện K )

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn