Hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây keo

Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây keo

Nguồn:Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn