KẾ HOẠCH tuyển chọn, bổ sung tri thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Pác Nặm

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch tuyển chọn, bổ sung tri thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Pác Nặm.pdf