Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính Phủ “quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”

Xem chi tiết tại đây:Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính Phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên