Quyết định về việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020), hạng mục: Cầu Nặm Cắt (đợt 1)