Thiết lập vùng cách ly y tế một số địa điểm tại TP. Bắc Kạn

Ngày 17/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1254/QĐ-BCĐ về việc Thiết lập vùng cách ly y tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19. Toàn văn như sau:

Nguồn: Báo Bắc Kạn